Wat is arbeidsmediation?

Als er problemen zijn tussen een werkgever en werknemer(s) of tussen werknemers onderling, is het mogelijk om via arbeidsmediation een oplossing voor het probleem te bespreken. Bij mediation spreken partijen met elkaar onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator.

Wanneer heeft arbeidsmediation zin?

Arbeidsmediation is bijvoorbeeld een optie als een werknemer ziek is en de ziekte te maken heeft met een arbeidsconflict. Of als er problemen zijn (of worden verwacht) wanneer de werknemer na ziekte weer gaat werken. Vaak adviseert een arbo-arts dan om mediation te proberen. Een andere situatie waarbij mediation een oplossing kan bieden is als er een geschil van mening bestaat tussen de werkgever en de werknemer(s), of tussen werknemers onderling. Zo’n situatie zorgt namelijk vaak voor spanningen in het bedrijf. Mediation kan deze spanningen wegnemen. Ook kan mediation worden ingezet om de communicatie tussen werkgever en werknemer(s) of tussen werknemers onderling te verbeteren.

Exit-mediation

Werkgevers en werknemers maken vaak gebruik van mediation bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de zogenaamde exit-mediation. Het doel van exit-mediation is om de wensen van de werkgever en de werknemer te bespreken en om te onderhandelen over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het voordeel van exit-mediation is dat zowel de werkgever als de werknemer invloed heeft op de uitkomst van het proces. Bovendien voorkomt u hiermee een tijdrovende en dure procedure bij de rechtbank. Als de werkgever en de werknemer er samen uit te komen, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat zijn de kosten?

Mediation kost vaak minder dan een procedure bij de rechtbank. De hoogte van de uiteindelijke kosten is hierbij afhankelijk van de tijd die aan de mediation wordt besteed. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over het tarief. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, vergoedt uw verzekeraar mogelijk (een deel van) de kosten.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image