Alimentatie

Kinderalimentatie

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. De onderhoudsverplichting duurt tot het kind 18 jaar oud is en tot 21 jaar wanneer het kind een opleiding volgt.

Vertrekpunt voor het bepalen van kinderalimentatie is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen. Aan de hand van door de rechtspraak ontwikkelde tabellen, worden vervolgens de kosten van het kind/de kinderen vastgesteld. Van belang hierbij is ook het kindgebonden budget waar de verzorgende ouder (eventueel) aanspraak op kan maken.

Als de kosten eenmaal bepaald zijn, moet bekeken worden in hoeverre de ouders in staat zijn om bij te dragen in de kosten. Beide ouders dragen naar rato van hun draagkracht bij in de kosten van het kind/de kinderen. Ook is van belang hoe de zorg over de kinderen is verdeeld tussen beide ouders. Is er sprake van 1 maal per 14 dagen een weekend contact, of is er sprake van een co-ouderschap et cetera?

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk. Van der Burg advocaat & mediator kan voor u een berekening van kinderalimentatie maken.

Komt u er samen met uw partner niet uit, dan kan in een procedure vaststelling van kinderalimentatie verzocht worden.

Is al eerder kinderalimentatie vastgesteld door de rechtbank of afgesproken met uw ex partner en heeft u het gevoel dat deze kinderalimentatie niet (meer) juist is? Ook hierbij kan Van der Burg advocaat & mediator u adviseren. Samen met u wordt bekeken of via de rechter een nieuw bedrag aan kinderalimentatie moet worden vastgesteld.

Partneralimentatie

Na echtscheiding bestaat er een wettelijk recht op partneralimentatie. Gewezen echtgenoten hebben aanspraak op partneralimentatie jegens elkaar. Uiteraard zal uitsluitend de minst verdienende echtgenoot de aanspraak daadwerkelijk kunnen effectueren, wanneer wordt aangetoond dat er behoefte is aan een dergelijke bijdrage.

Ook het bepalen van partneralimentatie is maatwerk. Vertrekpunt is het inkomen dat beide partijen verdienden tijdens het huwelijk. De welstand van het huwelijk is dus een belangrijke factor voor de hoogte van de partneralimentatie. Er moet echter ook gekeken worden of de minst verdienende partner zelf in het levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld door meer te gaan werken.

Uiteraard moet vervolgens ook bepaald worden of de onderhoudsplichtige echtgenoot in staat is om partneralimentatie te betalen. Daarbij is van belang te weten dat kinderalimentatie voorrang heeft ten opzichte van partneralimentatie.

Met ingang van 1 januari 2020 is de alimentatietermijn in beginsel (maximaal) vijf jaar. Er bestaan uitzonderingen op in het geval er kinderen zijn jongeren dan 12 jaar of het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie wenst binnen 10 jaar recht op AOW heeft of vóór 1 januari 1970 is geboren.

Woont de alimentatiegerechtigde echtgenoot samen met een ander, gaat hij of zij een geregistreerd partnerschap aan of treedt hij of zij opnieuw in het huwelijk, dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie.

Uiteraard kan Van der Burg advocaat & mediator u adviseren omtrent het vaststellen en wijzigen van partneralimentatie en hiervoor de benodigde berekeningen maken.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image