Ouderschapsplan

Als u ten tijde van de echtscheiding of verbreking van de samenwoning minderjarige kinderen heeft, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel als u alleen de echtscheiding aanvraagt, als wanneer u dit gezamenlijk doet. Indien geen ouderschapsplan wordt overgelegd, kan de rechtbank besluiten uw scheiding niet in behandeling te nemen.

In het ouderschapsplan dienen afspraken vermeld te staan over verdeling van de zorg voor de kinderen (de contactmomenten van de ouders met de kinderen), op welk adres de kinderen worden ingeschreven, de kinderalimentatie en de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de zaken die de kinderen betreffen.

Van der Burg advocaat & mediator kan u uiteraard adviseren over de inhoud van het ouderschapsplan.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image