FAQ

Wanneer heb ik een advocaat nodig?
Wanneer u een procedure wilt gaan voeren bij de rechtbank hebt u (bijna) altijd een advocaat nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u wilt scheiden, maar ook wanneer u een bedrag aan alimentatie of een omgangsregeling wilt laten vaststellen of wijzigen.

Vindt altijd een zitting plaats?
Nee. Wanneer in onderling overleg overeenstemming is bereikt hoeft geen zitting plaats te vinden. In dat geval kan aan de rechtbank worden medegedeeld dat er overeenstemming bestaat en daarom geen zitting hoeft plaats te vinden.

Hoe lang duurt een procedure bij de rechtbank?
Dit is afhankelijk van de soort procedure die wordt gevoerd, of er wel of geen overeenstemming bestaat tussen partijen en, in het geval er geen overeenstemming bestaat, of er veel geschilpunten zijn. Bestaat er overeenstemming tussen partijen, zal er eerder een uitspraak zijn van de rechtbank dan wanneer er (vele) geschilpunten zijn. Immers, in het laatste geval zullen er één of meerdere zittingen moeten plaatsvinden bij de rechtbank.

Wat is het voordeel van mediation?
Bij mediation zoekt u samen naar een oplossing van een probleem of geschilpunt; niet één van beiden of de rechter bepaalt wat er moet gebeuren, maar dit wordt in overleg bepaald. (Zie ook hetgeen onder rechtsgebieden bij mediation staat vermeld).

Wat is een MfNregistermediator?
Dat is een mediator die staat geregistreerd bij het MfN. Alleen mediators die zijn geslaagd voor de mediationtest mogen zich MfN registermediator noemen. Daarnaast moeten zij per drie jaar minimaal negen medaitions uitvoeren en jaarlijks opleidingen volgen. Als iemand als MfN registermediator staat geregistreerd is duidelijk dat hij of zij goed is opgeleid en veel ervaring heeft.

Als de mediation niet bevalt, kan je dan stoppen?
Ja, dat kan.

Is mediation goedkoper?
Meestal is dat inderdaad het geval. Dit komt onder andere omdat tijdens de mediation alles wordt besproken en geregeld zodat achteraf niet alsnog of weer geprocedeerd hoeft te worden.