Kosten

De kosten voor het inschakelen van een advocaat zijn afhankelijk van uw financiële situatie en de soort zaak.

Wanneer uw inkomen onder de toevoegingsgrens valt en uw vermogen niet meer bedraagt dan het door de Raad voor Rechtsbijstand vrijgestelde vermogen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp.

Als dat het geval is, betaalt u de advocaat niet het uurtarief, maar een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Wanneer u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, en ook niet beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die voor uw zaak dekking verleent, zal de advocaat u het vooraf besproken uurtarief in rekening brengen.

Naast het uurtarief/de eigen bijdrage zal de advocaat ook kosten in rekening brengen die in verband met uw zaak gemaakt moeten worden. U moet daarbij denken aan griffierechten (kosten voor inschakeling van de rechtbank), kosten voor het aanvragen van uittreksels, deurwaarderskosten, etc.

Voor meer informatie bezoek ook: www.rvr.org.