Wat is mediation?

Als u en uw partner besluiten om te scheiden, heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Bij mediation wordt u beiden begeleid door een advocaat-scheidingsmediator. Deze advocaat-scheidingsmediator waakt over de belangen en juridische posities van beide partijen. De advocaat-scheidingsmediator is dan ook strikt neutraal en onpartijdig.

Mediation is ook mogelijk als geen scheiding aan de orde is, maar er bijvoorbeeld een conflict is over alimentatie, omgang, verdeling van gemeenschappelijke zaken, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden et cetera of er bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsgeschil.

Het enige dat van u wordt gevraagd is de bereidheid om er samen met uw partner/degene met wie u een geschil van mening hebt, uit te komen en om met elkaar aan tafel te zitten.

Bij mediation werkt de mediator samen met u naar een voor u beiden aanvaardbare oplossing van het conflict. De afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat –indien nodig- bij de rechtbank wordt ingediend.

Mediation is bijna altijd sneller, goedkoper en vriendelijker dan een procedure waarbij u tegenover elkaar staat. Als de mediation slaagt, verloopt de procedure bovendien vrijwel altijd schriftelijk, u hoeft dan niet bij de rechtbank te verschijnen.

Wat zijn de kosten?

Mediation kost doorgaans minder dan een procedure bij de rechtbank. Wanneer uw inkomen onder de toevoegingsgrens valt en uw vermogen niet meer bedraagt dan het door de Raad voor Rechtsbijstand vrijgestelde vermogen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp.

Als dat het geval is, betaalt u de advocaat niet het uurtarief, maar een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.Komt een van u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan wordt voor hem of haar slechts de helft van het uurtarief in rekening gebracht.

Image
Image

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.