Over Monique van der Burg

Monique van der Burg is in 1989 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na haar studie is ze gaan werken bij een juridisch adviesbureau. Ze is toen onder andere gedetacheerd geweest  bij Smit Internationale om een fusie te begeleiden. Bij  haar werkzaamheden als bedrijfsjurist kwam zij in aanraking met de advocatuur. De combinatie van het verrichten van juridische werkzaamheden en het helpen van mensen maakte dat zij besloot als advocaat haar werkzaamheden voort te zetten. In 1991 is zij als advocaat beëdigd. In het begin was zij werkzaam op alle rechtsgebieden maar al snel specialiseerde zij zich en hield zij zich bezig met zaken op het gebied van het personen- en familierecht. Met name zaken waarbij ondernemers zijn betrokken hebben haar warme belangstelling.

Na bij diverse kantoren werkzaam te zijn geweest, besloot Monique in 2003 haar eigen kantoor in Ridderkerk op te richten.

Omdat zij van mening is dat je cliënten alleen goed bij kan staan wanneer je je kennis up to date houdt, volgt Monique jaarlijks cursussen die betrekking hebben op de rechtsgebieden waarop zij werkzaam is en is zij lid van de vFAS, de specialisatievereniging op het gebied van personen- en familierecht.

Daarnaast is Monique sinds 2009 mediator, aangesloten bij de MfN. Als mediator heeft zij al veel mensen begeleid bij het regelen van de gevolgen van hun echtscheiding of andere punten van geschil.