Personen- en familierecht

Onder de term personen- en familierecht vallen zaken als:
  • echtscheiding;
  • omgangsregeling;
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • adoptie;
  • erkenning
  • naamswijziging etc.
Wanneer u over één van bovenstaande zaken vragen heeft, kunt u het best een advocaat raadplegen. Omdat niet iedereen in dezelfde situatie verkeert, zullen ook de oplossingen voor een probleem niet hetzelfde zijn.

Monique van der Burg is lid van de vFAS, dit is de landelijke vereniging van specialisten op het gebied van personen- en familierecht.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image