Adoptie

Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders of ouder. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen.

Niet alleen is het mogelijk samen een kind te adopteren dat geen familie is van een van beiden, het is ook mogelijk het kind van uw partner te adopteren, de zogenaamde partneradoptie.

In ieder geval zal bij adoptie aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eigen ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met adoptie.
  • Grootouders mogen niet hun kleinkind adopteren.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat u wilt adopteren.
Wilt u meer informatie over adoptie of wilt u een adoptieprocedure starten, kunt u contact opnemen met Van der Burg advocaat & mediator.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image