Erkenning

Wanneer u bent gehuwd wanneer een kind wordt geboren, bent u beiden belast met het ouderlijk gezag en wordt aangenomen dat u beiden de (biologische) ouder van het kind bent.

Wanneer u niet bent gehuwd wanneer uw zoon of dochter wordt geboren, wordt alleen de moeder beschouwd als ouder van het kind en wordt alleen zij belast met het ouderlijk gezag. Wanneer u wilt dat ook de vader wordt aangemerkt als de juridische ouder van het kind, kunt u voor of na de geboorte van het kind bij de burgerlijke stand een akte van erkenning laten opmaken. In beginsel dient de moeder toestemming te geven voor het laten opmaken van een dergelijke akte. Doet zij dat niet, kan aan de rechtbank worden verzocht te bepalen dat de vader het kind mag erkennen en deze uitspraak van de rechtbank in plaats komt van de toestemming van de moeder. Voorwaarde is wel dat degene die het kind wil erkennen juridisch wordt gezien als de verwekker van het kind.

Voor het voeren van een dergelijke procedure dient een advocaat te worden ingeschakeld.

Wilt u meer informatie over erkenning, kunt u contact opnemen met Van der Burg advocaat & mediator

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image