Gezag

Minderjarige kinderen staan onder gezag van tenminste één ouder. Gezag wil zeggen dat de ouder het recht en de plicht heeft om zijn/haar kind op te voeden. Belangrijke beslissingen over het kind mogen in principe alleen genomen worden door de ouder met gezag. Als beide ouders het gezag hebben, moeten de belangrijke beslissingen dus samen genomen worden.

De wet bepaalt dat de moeder van een kind (vrijwel) altijd het ouderlijk gezag heeft. Bent u gehuwd als de kinderen worden geboren, dan staan de kinderen in principe automatisch onder gezag van beide echtgenoten. Als u niet gehuwd bent, dan kan de vader de rechtbank verzoeken om tezamen met de moeder met het gezag over het kind belast te worden. Als de moeder het hiermee eens is, kan dit via het invullen van een formulier bij de rechtbank. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Als er onenigheid bestaat tussen de ouders over de vraag of het gezag over het kind gedeeld moet worden, of een van de ouders vindt dat het gezag over het kind van de andere ouder moet worden beëindigd, dan is bijstand van een advocaat noodzakelijk.

Ook als er geschillen zijn tussen de ouders over de invulling van het gezag, bijvoorbeeld over de schoolkeuze voor het kind of een voorgenomen verhuizing met het kind, is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Uiteraard zal eerst bekeken worden of het geschil in onderling overleg alsnog kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image