Naamswijziging

Wanneer u uw achternaam wilt wijzigen, is dit slechts in beperkte gevallen mogelijk. Voor een wijziging van uw achternaam is het  niet noodzakelijk een advocaat in te schakelen. U kunt zelf het formulier naamswijziging invullen en opsturen naar Justis (zie www.justis.nl).

Wilt u dat de achternaam van uw  minderjarige kinderen wordt gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de kinderen na echtscheiding geen contact meer hebben met hun vader, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van de voorwaarden is dat de vader akkoord gaat met de naamswijziging. Wanneer de vader niet wil meewerken aan een naamswijziging, kan in sommige gevallen een procedure bij de rechtbank worden gevoerd om alsnog tot een naamswijziging te komen. Voor een dergelijke procedure hebt u wel de  hulp van een advocaat nodig.

Wilt u uw voornaam officieel laten wijzigen, kan dit alleen via een procedure bij de rechtbank. Een verzoek tot wijziging van een voornaam wordt alleen toegewezen als er sprake is van een zwaarwichtig belang. Bij een dergelijke procedure is altijd de bijstand van een advocaat nodig.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden van naamswijziging, kunt u contact opnemen met Van der Burg advocaat & Mediator B.V.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image