Omgang

Ouders hebben op grond van de wet recht op contact en omgang met hun kinderen. Niet voor niets is bij echtscheiding een ouderschapsplan verplicht. In het ouderschapsplan staan (onder meer) afspraken over de contactmomenten tussen de ouders en de kinderen.

Ook als u niet gehuwd bent geweest met uw partner, heeft u recht op omgang met uw kinderen. Dit geldt ook als u niet samen met uw partner het ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Slechts als omgang tussen de ouder en het kind niet in het belang is van het kind, kan de rechtbank de omgang tussen die ouder en het kind ontzeggen. Wanneer hier sprake van is, valt in zijn algemeenheid niet te zeggen. Duidelijk is wel dat de rechter niet snel zal oordelen dat een van de ouders geen contact meer met zijn of haar kinderen mag hebben.

Van der Burg advocaat & mediator kan u adviseren bij het vastleggen of wijzigen van een ouderschapsplan of een omgangsregeling. Uiteraard kan het kantoor u bijstaan in het overleg met de andere ouder hierover, maar ook in een procedure kunt u op de bijstand van het kantoor vertrouwen.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image