Arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?

Als er problemen zijn tussen een werkgever en werknemer(s) of tussen werknemers onderling, is het mogelijk om via arbeidsmediation een oplossing voor het probleem te bespreken. Bij mediation spreken partijen met elkaar onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator.

Wanneer is arbeidsmediation zinvol?

Arbeidsmediation is bijvoorbeeld een optie als een werknemer ziek is en de ziekte te maken heeft met een arbeidsconflict, of als er problemen zijn (of worden verwacht) wanneer de werknemer na ziekte weer gaat werken. Vaak adviseert een arbo-arts dan om mediation te laten plaatsvinden.

Mediation kan ook een oplossing bieden is als er een geschil bestaat tussen de werkgever en de werknemer(s) of tussen werknemers onderling. Zo’n situatie zorgt vaak voor spanning in het bedrijf en mediation kan dit wegnemen. Ook kan mediation worden ingezet om de communicatie tussen werkgever en werknemer(s) of tussen werknemers onderling te verbeteren.

Exit-mediation

Werkgevers en werknemers maken vaak gebruik van mediation bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de zogenaamde exit-mediation. Het doel van exit-mediation is om de wensen van beide partijen te bespreken en om te onderhandelen over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het voordeel van exit-mediation is dat zowel de werkgever als de werknemer invloed heeft op de uitkomst van het proces. Bovendien voorkomt u hiermee een tijdrovende en dure procedure bij de rechtbank. Als de werkgever en de werknemer er samen uitkomen, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat kost arbeidsmediation?

Mediation kost vaak minder dan een procedure bij de rechtbank. De hoogte van de uiteindelijke kosten is hierbij afhankelijk van de tijd die aan de mediation wordt besteed. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over het tarief. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, vergoedt uw verzekeraar mogelijk (een deel van) de kosten.

Mediators federatie

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.