Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan opstellen

Als u ten tijde van de scheiding of verbreking van de samenwoning minderjarige kinderen heeft, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel als u alleen de scheiding aanvraagt, als wanneer u dit gezamenlijk doet. Indien geen ouderschapsplan wordt overgelegd, kan de rechtbank besluiten uw echtscheidingsverzoek niet in behandeling te nemen.

Wat wordt er afgesproken?

In het ouderschapsplan dienen in ieder geval afspraken te worden opgenomen over de verdeling van de zorg voor de kinderen (de omgangsregeling/zorgregeling), op welk adres de kinderen worden ingeschreven, de kinderalimentatie en de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de zaken die de kinderen betreffen. Ook andere afspraken die de kinderen betreffen kunnen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Van der Burg advocaat & mediator kan u uiteraard adviseren over de inhoud van het ouderschapsplan.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.