Erkenning

Erkenning

Wanneer u bent gehuwd wanneer een kind wordt geboren, bent u beiden belast met het ouderlijk gezag en wordt aangenomen dat u beiden de (biologische) ouder van het kind bent.

Kind erkennen

Wanneer u niet bent gehuwd wanneer uw zoon of dochter wordt geboren, wordt alleen de moeder beschouwd als ouder van het kind en wordt alleen zij belast met het ouderlijk gezag. Wanneer u wilt dat ook de vader wordt aangemerkt als de juridische ouder van het kind, kunt u voor of na de geboorte van het kind bij de burgerlijke stand een akte van erkenning laten opmaken.

Geschillen

In beginsel dient de moeder toestemming te geven voor het laten opmaken van een dergelijke akte. Doet zij dat niet, dan kan aan de rechtbank worden verzocht te bepalen dat de vader het kind mag erkennen en deze uitspraak van de rechtbank in plaats komt van de toestemming van de moeder. Voorwaarde is wel dat degene die het kind wil erkennen juridisch wordt gezien als de verwekker van het kind. Voor het voeren van een dergelijke procedure dient een advocaat te worden ingeschakeld.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.