Alimentatie

Alimentatie

Na uw scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen aan het levensonderhoud van uw partner en/of de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Er bestaan twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. De onderhoudsverplichting duurt tot het kind 18 jaar oud is en tot 21 jaar wanneer het kind een opleiding volgt.

Vertrekpunt voor het bepalen van kinderalimentatie is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen. Aan de hand van door de rechtspraak ontwikkelde tabellen, worden vervolgens de kosten van het kind/de kinderen vastgesteld. Van belang hierbij is ook het kindgebonden budget waar de verzorgende ouder (eventueel) aanspraak op kan maken.

Berekenen hoogte alimentatie

Als duidelijk is wat de kosten van de kinderen zijn, wordt berekend met welke bedragen de ouders in staat zijn om bij te dragen in deze kosten. Beide ouders dienen naar rato van hun draagkracht bij te dragen in de kosten van de kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de zogenaamde ‘zorgkorting’, dit zijn de kosten die je hebt wanneer de kinderen bij je verblijven.

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk. Van der Burg advocaat & mediator kan voor u een berekening van kinderalimentatie maken. Komt u er samen met uw partner niet uit, dan kan in een procedure vaststelling van kinderalimentatie verzocht worden.

Herberekening kinderalimentatie

Is al eerder kinderalimentatie vastgesteld door de rechtbank of afgesproken met uw ex partner en heeft u het gevoel dat deze kinderalimentatie niet (meer) juist is? Ook hierbij kan Van der Burg advocaat & mediator u adviseren. Samen met u wordt bekeken of, in overleg met de andere ouder en wanneer dat niet lukt, via de rechter, een nieuw bedrag aan kinderalimentatie moet worden vastgesteld.

Image

Partneralimentatie

Image

Wat is partneralimentatie?

Na scheiding bestaat er een wettelijk recht op partneralimentatie. Uitsluitend de minst verdienende echtgenoot kan de aanspraak daadwerkelijk effectueren, wanneer wordt aangetoond dat er behoefte is aan een dergelijke bijdrage.

Berekenen hoogte alimentatie

Ook het bepalen van partneralimentatie is maatwerk. Vertrekpunt is het inkomen dat beide partijen verdienden tijdens het huwelijk. De welstand van het huwelijk is dus een belangrijke factor voor de hoogte van de partneralimentatie. Er moet echter ook gekeken worden of de minst verdienende partner zelf in het levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld door meer te gaan werken.

Uiteraard moet vervolgens ook bepaald worden of de onderhoudsplichtige echtgenoot in staat is om partneralimentatie te betalen. Daarbij is van belang te weten dat kinderalimentatie voorrang heeft ten opzichte van partneralimentatie.

Alimentatietermijn

Met ingang van 1 januari 2020 is de alimentatietermijn in beginsel (maximaal) vijf jaar. Er bestaan uitzonderingen op in het geval er kinderen zijn jongeren dan 12 jaar of het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie wenst binnen 10 jaar recht op AOW heeft of vóór 1 januari 1970 is geboren.

Woont de alimentatiegerechtigde echtgenoot samen met een ander, gaat hij of zij een geregistreerd partnerschap aan of treedt hij of zij opnieuw in het huwelijk, dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie.

Uiteraard kan Van der Burg advocaat & mediator u adviseren omtrent het vaststellen en wijzigen van partneralimentatie en hiervoor de benodigde berekeningen maken.

Benodigde stukken

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld.

Per 1 januari 2024 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 6,2%.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.