Adoptie

Adoptie

Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders of ouder. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Niet alleen is het mogelijk samen een kind te adopteren dat geen familie is van een van beiden, het is ook mogelijk het kind van uw partner te adopteren, de zogenaamde partneradoptie.

Voorwaarden voor adoptie

Om een kind te adopteren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen. In ieder geval moet bij adoptie aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eigen ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met adoptie.
  • Grootouders mogen niet hun kleinkind adopteren.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat u wilt adopteren.

Wilt u meer informatie over adoptie of wilt u een adoptieprocedure starten, kunt u contact opnemen met Van der Burg advocaat & mediator.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.