INDEXERING ALIMENTATIE 2024

INDEXERING ALIMENTATIE 2024

In de wet (artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) staat dat de door de rechter vastgestelde of in een overeenkomst opgenomen alimentatiebedragen jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd worden.

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure

Regelmatig krijg ik de vraag hoe een echtscheidingsprocedure verloopt.

Wanneer jullie samen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding, verloopt de procedure anders dan wanneer een rechter alle beslissingen moet nemen over de gevolgen van de echtscheiding.

Hieronder zal ik kort ingaan op beide mogelijkheden.

Help, ik ga scheiden (de ondernemer)

Help, ik ga scheiden (de ondernemer)

Wanneer je ondernemer bent en gaat scheiden, moet er meer worden geregeld dan wanneer je in loondienst werkt. Er zal moeten worden afgesproken wat er na echtscheiding met de onderneming gebeurt, berekend moet worden wat de waarde van de onderneming is en hoe deze waarde wordt verdeeld. Daarnaast spelen de inkomsten uit de onderneming een rol bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden?

Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden?

Wanneer je gaat scheiden, kan je dit het beste samen met je partner aan de kinderen vertellen. Bespreek met elkaar wie wat zegt en geef de kinderen de gelegenheid om te reageren.

Hieronder volgen enkele tips voor het voeren van een gesprek met de kinderen.

Help, ik ga scheiden (de scheidingsmelding)

Help, ik ga scheiden (de scheidingsmelding)

Wanneer je gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Als jij degene bent die de echtscheiding wilt, moet je er rekening mee houden dat jij zelf al gewend bent geraakt aan het idee dat jullie gaan scheiden. Voor je partner kan dit als een verrassing komen. Zelfs als je al heel vaak met hem of haar hebt gesproken over een echtscheiding, kan het zijn dat je partner dit nooit serieus heeft genomen en er nooit bij stil heeft gestaan dat je echt wilt scheiden.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Een scheiding van tafel en bed is iets anders dan een echtscheiding. In tegenstelling tot een echtscheiding, blijf je bij een scheiding van tafel en bed met elkaar getrouwd.

Soms willen mensen wel uit elkaar, maar willen, kunnen of mogen ze niet scheiden, bijvoorbeeld in verband met hun geloof of cultuur. 

Hoe lang moet je partneralimentatie betalen?

Hoe lang moet je partneralimentatie betalen?

Regelmatig  krijg ik de vraag hoe lang partneralimentatie moet worden betaald.

Op 1 januari 2020 is de nieuwe partneralimentatieregeling in werking getreden.  Deze is alleen van toepassing op alimentatieverplichtingen die op of na 1 januari 2020 zijn ontstaan. De nieuwe regeling heeft dus geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen.

Hoe lang moet je kinderalimentatie betalen?

Hoe lang moet je kinderalimentatie betalen?

Van gescheiden ouders krijg ik regelmatig de vraag hoe lang kinderalimentatie moet worden betaald. Hieronder in het kort de algemene regeling.