Scheiden

U gaat scheiden

Wanneer mensen gaan scheiden, moet er veel worden geregeld. Niet alleen moeten (inboedel)goederen worden verdeeld, maar ook zullen er regelingen moeten worden getroffen in verband met een eigen woning, een onderneming, alimentatie, pensioen etc. Als er minderjarige kinderen zijn, moet daarnaast ook nog een ouderschapsplan worden opgesteld. Een advocaat kan u hierbij helpen en adviseren.

Hoe ziet de procedure eruit?

Convenant opstellen

Wanneer u de gevolgen van de scheiding of verbreking van de samenleving in overleg met elkaar kunt regelen, kunnen de door u getroffen regelingen worden opgenomen in een convenant. 

In dat geval zal de advocaat een convenant opstellen dat door u beiden moet worden ondertekend. Wanneer u getrouwd bent zal uw advocaat het ondertekende convenant, samen met het echtscheidingsverzoekschrift, toezenden aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens uitspraak doen zonder dat er een zitting plaats vindt.

Via de rechtbank

Lukt het niet de gevolgen van de scheiding in overleg te regelen? Dan moet de procedure bij de rechtbank plaatsvinden. U wordt dan beiden in de gelegenheid gesteld schriftelijk uw mening kenbaar te maken.

Bij een dergelijke procedure dient u beiden een eigen advocaat in de arm te nemen. Dit is verstandig, omdat niet alleen de wensen van u en uw partner een rol spelen, maar ook moet worden nagegaan of de gewenste regelingen juridisch mogelijk zijn en of er eventueel fiscale consequenties zijn.

Downloads

Specialistische bijstand

Alimentatie

Na uw scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen aan het levensonderhoud van uw partner en/of de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Ouderschapsplan

Als u ten tijde van de scheiding of verbreking van de samenwoning minderjarige kinderen heeft, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Scheiden & onderneming

Een scheiding waarbij een of beide echtgenoten een bedrijf of meerdere bedrijven heeft c.q. hebben is vrijwel altijd een complexe zaak.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.