Mediation

Wat is mediation?

Als u en uw partner besluiten om te scheiden, heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding.

Bij mediation wordt u beiden begeleid door een advocaat-scheidingsmediator. Deze advocaat-scheidingsmediator waakt over de belangen en juridische posities van beide partijen. De advocaat-scheidingsmediator is dan ook strikt neutraal en onpartijdig.

Mediation is ook mogelijk als geen scheiding aan de orde is, maar er bijvoorbeeld een conflict is over alimentatie, omgang, verdeling van gemeenschappelijke zaken, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden et cetera of als er bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsgeschil.

Mediation kost doorgaans minder dan een procedure bij de rechtbank. 

Samen in gesprek

Het enige dat van u wordt gevraagd is de bereidheid om er samen met degene met wie u een geschil van mening hebt uit te komen en om met elkaar aan tafel te zitten. Bij mediation werkt de mediator samen met u naar een voor u beiden aanvaardbare oplossing. De afspraken worden vastgelegd in een convenant, dat – indien nodig – bij de rechtbank wordt ingediend.

Mediation is bijna altijd sneller, goedkoper en vriendelijker dan een procedure waarbij u tegenover elkaar staat. Als de mediation slaagt, verloopt de procedure bovendien vrijwel altijd schriftelijk, u hoeft dan niet bij de rechtbank te verschijnen.

Wat kost mediation?

Mediation kost vaak minder dan een procedure bij de rechtbank. De hoogte van de uiteindelijke kosten is hierbij afhankelijk van de tijd die aan de mediation wordt besteed. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over het tarief. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, vergoedt uw verzekeraar mogelijk (een deel van) de kosten.

Familie- en erfect advocaten
Mediators federatie

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.