Omgangsregeling

Omgangsregeling

Ouders hebben op grond van de wet recht op contact en omgang met hun kinderen. Niet voor niets is bij scheiding een ouderschapsplan verplicht. In het ouderschapsplan staan (onder meer) afspraken over de contactmomenten tussen de ouders en de kinderen.

Heb ik recht op omgang?

Ook als u niet gehuwd bent geweest met uw partner, heeft u recht op omgang met uw kinderen. Dit geldt ook als u niet samen met uw partner het ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Slechts als omgang tussen de ouder en het kind niet in het belang is van het kind, kan de rechtbank de omgang tussen die ouder en het kind ontzeggen. Wanneer hier sprake van is, valt in zijn algemeenheid niet te zeggen. Duidelijk is wel dat de rechter niet snel zal oordelen dat een van de ouders geen contact meer met zijn of haar kinderen mag hebben.

Van der Burg advocaat & mediator kan u adviseren bij het vastleggen of wijzigen van een ouderschapsplan of een omgangsregeling. Uiteraard kan het kantoor u bijstaan in het overleg met de andere ouder hierover, maar ook in een procedure kunt u op de bijstand van het kantoor vertrouwen.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.