Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure

Regelmatig krijg ik de vraag hoe een echtscheidingsprocedure verloopt.

Wanneer jullie samen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding, verloopt de procedure anders dan wanneer een rechter alle beslissingen moet nemen over de gevolgen van de echtscheiding.

Hieronder zal ik kort ingaan op beide mogelijkheden.

Jullie nemen samen de beslissingen over de gevolgen van de echtscheiding

Er zijn twee mogelijkheden om samen alles te regelen.

  1. Jullie gaan samen naar één advocaat die jullie beider belangen behartigt. In dat geval is er sprake van De advocaat-mediator zal met jullie bespreken wat er allemaal moet worden geregeld en de afspraken die jullie samen maken, opnemen in een overeenkomst. Dit is het echtscheidingsconvenant, of eenvoudiger: het convenant.

 

  1. Jullie hebben allebei een eigen advocaat. Als jullie er toch samen uit willen komen, kan een viergesprek plaats vinden. Dat is een gesprek waarbij jullie beiden met jullie eigen advocaat, dus met zijn vieren, bij elkaar komen om te kijken of het mogelijk is afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Als dat lukt, kunnen de afspraken die jullie maken worden opgenomen in het convenant.

Wanneer het lukt om samen de gevolgen van de echtscheiding te regelen, stuurt de advocaat het echtscheidingsverzoekschrift, samen met het convenant, naar de rechtbank. Aan de rechtbank wordt gevraagd om de echtscheiding tussen jullie uit te spreken en alles wat in het convenant staat, op te nemen in de uitspraak.

Omdat jullie alles in verband met de echtscheiding al hebben geregeld, is een zitting niet nodig. De rechter doet schriftelijk uitspraak en stuurt de uitspraak, de beschikking, per post aan de advocaat.

Daarna tekenen jullie bij de advocaat een akte waarin staat dat jullie geen hoger beroep zullen instellen van de beschikking. Vervolgens wordt de beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van jullie huwelijksplaats. Pas wanneer dat is gebeurd, zijn jullie officieel gescheiden.

 

Het lukt jullie niet om samen de gevolgen van de echtscheiding te regelen

Als het niet lukt om er samen uit te komen, zal de advocaat van een van jullie een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank indienen. Hierin staat dat de indiener van het verzoekschrift, de verzoeker, wenst dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt. Ook vraagt de verzoeker in het verzoekschrift aan de rechtbank om te bepalen dat de gevolgen van de echtscheiding op de door hem of haar gewenste manier worden vastgesteld. De andere partij, de verweerder, kan vervolgens een verweerschrift indienen waarin hij of zij reageert op de wensen van de verzoeker. De verweerder kan in het verweerschrift ook zelf nog verzoeken aan de rechtbank doen. Hierop zal de verzoeker dan weer schriftelijk mogen reageren.

Na indiening van bovenbedoelde stukken, zal de rechtbank constateren dat jullie over sommige zaken anders denken en bepalen dat een zitting bij de rechtbank moet plaatsvinden. Bij deze zitting krijgen jullie de gelegenheid om jullie wensen toe te lichten. Enige weken na deze zitting zal de rechter schriftelijk uitspraak doen. Deze uitspraak, de beschikking, wordt aan jullie advocaat toegezonden.

Omdat het mogelijk is beroep in te stellen van de echtscheidingsuitspraak, moet de beroepstermijn van drie maanden worden afgewacht voordat de beschikking kan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van jullie huwelijksplaats. Pas wanneer dat is gebeurd, zijn jullie officieel gescheiden.

Dit is anders wanneer jullie beiden bij je eigen advocaat een akte ondertekenen waarin staat dat jullie van de echtscheidingsuitspraak geen beroep in zullen stellen. In dat geval zal de beschikking eerder kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van jullie huwelijksplaats en zijn jullie eerder officieel gescheiden.

Hierboven is in het kort beschreven hoe een echtscheidingsprocedure kan verlopen.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan vrijblijvend contact op.

Bron: van der Burg advocaat & mediator

Gerelateerde artikelen