Help, ik ga scheiden (de ondernemer)

Help, ik ga scheiden (de ondernemer)

Wanneer je ondernemer bent en gaat scheiden, moet er meer worden geregeld dan wanneer je in loondienst werkt. Er zal moeten worden afgesproken wat er na echtscheiding met de onderneming gebeurt, berekend moet worden wat de waarde van de onderneming is en hoe deze waarde wordt verdeeld. Daarnaast spelen de inkomsten uit de onderneming een rol bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

Zo zal bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie, niet alleen gekeken moeten worden naar het inkomen dat de ondernemer uit de onderneming opneemt, bijvoorbeeld via salaris uit de B.V. of door onttrekkingen van vermogen uit de eenmanszaak, maar ook naar wat de ondernemer redelijkerwijs zou kunnen verdienen. Kan bijvoorbeeld van de ondernemer worden verlangd dat hij zijn salaris verhoogt of dat hij dividend uitkeert? Of moet het inkomen juist worden verlaagd, als de ondernemer tijdens het huwelijk op te grote voet heeft geleefd?

Ook zal moeten worden onderzocht of een bepaalde alimentatie het voortbestaan  van het bedrijf niet in gevaar brengt (de zogenoemde “uitkeringstest”).

Dan is er nog de vraag of de toekomstige ex-partner recht heeft op (een deel van) de waarde van de onderneming. Ook die vraag hangt van veel factoren af. Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zo ja, wat zeggen die over ondernemingswinsten en/of aandelen? En wat is eigenlijk de waarde van de onderneming; hoe moet deze worden vastgesteld?

Veel ondernemers bouwen in hun B.V. een rekening-courantschuld op. Wat heeft deze schuld te maken met de hoogte van de alimentatie, speelt deze schuld een rol bij het vaststellen van de waarde van de onderneming en wie moet deze schuld eigenlijk gaan betalen?

Kortom, als een ondernemer gaat scheiden, leidt dit tot veel vragen en dilemma’s. Het is daarom belangrijk dat jouw advocaat samenwerkt met anderen zoals de boekhouder, accountant en fiscalist. Gebeurt dit niet, kan je voor onaangename verrassingen komen te staan.

Heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact op.

Bron: van der Burg advocaat & mediator

Gerelateerde artikelen